הוספת 6 מרפסות - עסיס 15, ראשון לציון

אודות הפרויקט

בפרויקט זה אנו מבצעים הוספת 6 מרפסות, בגודל של 12 מ"ר לבניין. הפרויקט כולל את שלב התכנון והביצוע במלואו