רפורמת המרפסות, שיצאה לפועל בשנת 2008, מקלה על הליכי היתרי הבנייה שהיו נהוגים בעבר והורכבו משורה ארוכה של אישורים, מה שהביא להמתנה ממושכת בשל העומסים בוועדות המחוזיות. בעקבות הרפורמה הופקדו היתרי הבנייה למרפסות בידי הרשויות המקומיות, וכך התקצרו הליכי הקבלה באופן משמעותי לכדי 45 יום בלבד.

למה נועדה רפורמת המרפסות

למעשה, רפורמת מרפסות מתייחסת למספר סוגים של היתרים עבור תוכניות בנייה מצומצמות, כלומר כאלו הכרוכות בשינויים קלים בלבד במבנה הבית החיצוני והפנימי, ושאין בהם הפרעה משמעותית לסביבה. הרפורמה נועדה כאמור לקצר את הליכי מתן ההיתרים ולעיתים אף לפטור כליל הבונה מהוצאתם. תחת רפורמה זו נכללים היתרים עבור בניית מרפסות, הוספת ממ"ד, תוספות בנייה של עד 25 מ"ר, הוספת מעלית, פרגולות, גידור, מחסנים, סככות, מערכות מיזוג, מחסומי חנייה, דודי שמש וסלילת כבישים ליצירת נגישות לבניינים. כמו כן, בתחום המרפסות שעל שמו קרויה הרפורמה נכללים סגירת, הוספת והשלמת מרפסות. השינוי יורגש בהליכי בנייה מקוצרים שיאושרו על ידי הועדות המקומיות עד 45 יום מהגשת הבקשה, ואם לא יתקבל אישור עד מועד זה הוא יסופק באופן אוטומאטי.
. יעילות בירוקרטית העברת סמכויות היתרי הבנייה המצומצמים לידיהן הבלעדיות של הרשויות המקומית, נועדה להפחית את הריכוזיות של מנגנוני ועדות הבנייה בארץ, ומתוך כך לשפר ולקצר את ההליכים והשירותים הניתנים לאזרחי המדינה. למעשה, ריכוזיות זו יצרה מצב בו שש ועדות מחוזיות מטפלות בפניות של מיליוני אזרחים, ואילו הפורמה תאפשר להן לעסוק בנושאי בנייה מהותיים בקנה מידה לאומי כמו הגדלת מספר יחידות הדיור בישראל. היתרי הבנייה יועברו מעתה לידיהן של מעל ל-120 ועדות מקומיות, וההקלות יבואו לידי ביטוי במספר מישורים:

  • קבלת היתרי בנייה בהליך מקוצר עבור תוכניות מצומצמות, כולל הגדרת זמן מקסימאלי לאישורן העומד בממוצע על 45 ימים. במידה והאישור לא יגיע במועד הוא יסופק אוטומאטית למגיש הבקשה.
  • הגדרת זמני עבודה לכל ועדות הבנייה השונות, החל בשנה אחת עבור ועדות מקומיות, שנה וחצי לוועדה מחוזית ועד לשנתיים לוועדה הארצית.
  • ריכוז גופי רישוי תחת קורת גג אחת בה יסופקו אישורים מכל הגורמים הנדרשים, כולל המשרד להגנת הסביבה, מכבי האש, משרד הבריאות ופיקוד העורף.
  • מערכת רישוי מקוונת- ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בנייה און ליין, וזאת באתר שיכיל את כל המידע הנחוץ אודות האישורים וההליכים הנדרשים.

 

מעוניינים לבדוק זכאות לניצול שטח הבנייה על ידי מהנדס? צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם